op OBS de Wereld wordt er elk schooljaar een leerlingenraad samengesteld.
De leerlingen worden gekozen uit de groepen 5 / 6 / 7 / 8.
Ze moeten zich verkiesbaar stellen en een praatje houden voor de groep waarin ze aangeven waarom ze graag in de leerlingenraad plaats willen nemen.
De leerlingenraad wordt voorgezeten door de locatieverantwoordelijke.

[foto]