Net als alle PPO-scholen is ook OBS de Wereld een rook- en alcoholvrije school.

Sinds 1990 geldt er een rookverbod in alle openbare gebouwen en dus ook in alle gebouwen en openbare terreinen die onder de verantwoordelijkheid vallen van schoolbesturen.
Alle scholen vallend onder de stichting PPO De Link zijn daarom rookvrij.

Het PPO-bestuur is van mening dat:

Medewerkers (hieronder vallen ook stagiaires en vrijwilligers en ouders die als hulpouders bij een of andere activiteit assisteren) onder werktijd NOOIT onder de invloed van alcohol mogen zijn;

Het niet toegestaan is om op school en tijdens klassenavonden, schoolkamp, feesten en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde activiteiten alcoholhoudende dranken te nuttigen of in bezit te hebben;

In een aantal gevallen mag van de bovenstaande regel afgeweken worden. Het gaat dan om bijzondere gelegenheden zoals jubilea, afscheidsbijeenkomsten, nieuwsjaarsborrel en dergelijken. Hier geldt dan wel de gedragsregel "drink met mate". In principe beslist de directeur na overleg met de organisatoren over het schenken van alcohol. In ieder geval zal altijd voor een aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije dranken worden gezorgd en mogen kinderen in geen geval alcohol tot zich nemen.


Wilt u meer informatie omtrent het totale Veiligheidsbeleid PPO
klik dan op onderstaand plaatje.