Welkom in groep 1/2 a

Bij actueel vindt u onze laatste projecten en foto's.


Juf Janneke en Juf Bronwen werken allebei in deze groep.
Juf Janneke werkt op maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag
Juf Bronwen werkt op woensdag.
Juf Corry helpt ook mee in de klas en kun je bijna elke dag op school vinden.


Hoe ziet onze dag eruit?

In groep 1/2 wordt gewerkt vanuit de Piramide methode. Iedere 4 weken werken we over een bepaald thema. Alles wat we doen in de klas staat dan in het teken van dat thema: De kringactiviteiten, de verhalen, de werklesactiviteiten, de liedjes, de spel-  en de gymles. Per thema krijgen de ouders een ouderbrief waarin informatie over de activiteiten in de klas staat. Ook staan in deze brief tips voor thuis, zoals spelletjes, boekentips en leuke internetsites.

De indeling van de dag ziet er als volgt uit:
‘s Morgens:
kring, werken & spelen, eten & drinken, buiten spelen of gym, naar huis of overblijven.
‘s Middags:
kring, werken & spelen, buiten spelen, naar huis.

Er is veel aandacht voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door middel van dagritmekaarten, een keuzebord en andere pictogrammen, proberen we dit te stimuleren.
De activiteiten vinden plaats in verschillende hoeken. Zoals de poppenhoek, de bouwhoek, de knutseltafel, de rekentafel, de tekentafel, de lees/schrijfhoek, het verfbord en het krijtbord.


De activiteiten die in groep 2 plaatsvinden zijn allemaal voorbereidende reken-, lees- en schrijfactiviteiten die de basis gaan vormen voor het leren in groep 3.  


Tutor

Voor de kinderen die extra steun kunnen gebruiken, is er begeleiding van de tutor. Zij bereidt deze kinderen (één op één of in een klein groepje) voor op een groepsactiviteit. Renate is onze tutor en werkt alle ochtenden, behalve de woensdag, in beide kleutergroepen.

 
Engels

In groep 1 en 2 geven we ook Engels.
Spelenderwijs worden de kinderen bekend gemaakt met de Engelse taal. Het Engels wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de Piramide thema's, waardoor er een mooie doorgaande lijn ontstaat.
Wij werken met de methode "Groove Me" waarbij Engels wordt geleerd door te zingen, te dansen en te bewegen.
Bobo, het blauwe konijn helpt de kinderen
 het Engels te begrijpen. Tijdens de Engelse les spreekt de juf alleen Engels! In het begin vonden de kinderen dit nog een beetje raar, maar nu zijn ze er al helemaal aan gewend en kunnen ze het goed verstaan!
Ook hebben wij een Engelse kring in de ochtend. Dan zingen wij Engelse welkomstliedjes en over de dagen van de week. Ook de dagplanning vertellen de kinderen in het Engels.