MR

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In geval u deze vergadering bij wilt wonen wordt het op prijs gesteld wanneer u dat van te voren meldt.
De vergaderingen voor dit schooljaar vinden plaats op woensdag:
22 januari
25 maart
27 mei

20:00-22:00 uur

mailadres: medezeggenschapsraad@obsdewereld.eu


GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Partners Primair Onderwijs (PPO) de Link is een samenwerkingsverband van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. PPO de Link kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de tien scholen van dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd.
OBS de Wereld vaardigt twee leden van de MR af naar de GMR; één lid van de oudergeleding en één van de personeels-geleding.