OBS de Wereld is een brede wijkschool.

Een bredewijkschool is een school die niet op zichzelf staat maar nauw samenwerkt met verschillende organisaties in de wijk. Zo is er regelmatig contact met de welzijnsorganisatie, het maatschappelijk werk, bibliotheek, jeugdwerk en de peuterspeelzaal.
Samenwerking vinden we belangrijk om te weten wat er in de wijk en in de opvoedingsomgeving van de leerlingen gebeurt. Die kennis kun je gebruiken bij het samenstellen van het lesprogramma.
Gezamenlijk worden er bijvoorbeeld feesten en sportactiviteiten georganiseerd.

Meer informatie over de brede school in Nederland vindt u op www.bredeschool.nl.

Concrete voorbeelden, el cafecito