Engels

In alle groepen bij ons op school geven wij Engelse les. Dit doen wij door gebruik te maken van de methode Groove.me. Groove.me is  de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.

In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.

Waarom Engels leren met muziek?

Groove.me - Lesmethode Vergelijker
  • Bijna alle kinderen houden van muziek. Ze zijn nieuwsgierig naar 'hun' idolen en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Dit vergroot hun motivatie om Engels te willen leren enorm.
  • Muziek wekt emotie op bij kinderen en daardoor kunnen ze het geleerde makkelijker onthouden.
  • Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten.
  • Met muziek leer je Engels op zo veel mogelijk verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren.


Muziek leent zich ook uitstekend voor lessen Engels in groep 1 t/m 4. Jonge kinderen willen immers niets liever dan zingen, dansen en bewegen. De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema's die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren. Ook zijn er everyday songs (routineliedjes) voor de kleuters in het Engels, om samen mee te zingen. In groep 3 en 4 worden de thema's herhaald en uitgebreid. Hier gebruiken we aansprekende en eenvoudige popliedjes en sing along songs die de leerlingen deels zullen herkennen en meezingen. Het digibord is het uitgangspunt van de lessen maar Groove.me biedt daarnaast ook activiteiten voor in de kring of in kleine groepjes.