MR (medezeggenschapsraad)


Medezeggenschapsraad
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In geval u deze vergadering bij wilt wonen wordt het op prijs gesteld wanneer u dat van te voren meldt.
De vergaderingen voor dit schooljaar (2021-2022) vinden plaats op woensdag:
22 september
10 november
26 januari
23 maart
25 mei

De MR bestaat uit:

Oudergeleding:
Evi Mavrou, moeder van Sophia (groep 1/2), Tassos (groep 4/5) en Nikóla (groep 6/7).
William Schraa, vader van Annadea (groep 5).

Teamgeleding:
Rozlyn Zaaijer (groep 5/6)
Lianne van Leeuwen (groep 3). 

Mailadres: medezeggenschapsraad@obsdewereld.eu

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Partners Primair Onderwijs (PPO) de Link is een samenwerkingsverband van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. PPO de Link kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de tien scholen van dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd.
OBS de Wereld vaardigt twee leden van de MR af naar de GMR; één lid van de oudergeleding en één van de personeels-geleding.

De GMR-leden van onze school zijn: 
Sander Heetebrij, vader van Daan (groep 7). 
Rozlyn Zaaijer (groep 5/6)