MR (medezeggenschapsraad)

Medezeggenschapsraad
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In geval u deze vergadering bij wilt wonen wordt het op prijs gesteld wanneer u dat van te voren meldt.
De vergaderingen voor dit schooljaar (2023-2024) vinden plaats op donderdag:
28 september
16 november
25 januari
21 maart
6 juni

De MR bestaat uit:

Oudergeleding:
Lina  Alyousef, moeder van Rona (groep 6), Karam (groep 5) en Mark (groep 1)
William Schraa, vader van Annadea (groep 6).

Teamgeleding:
Cees Joustra (leerkracht groep 5/6 en groep 8)
Joyce Dechering (onderwijs-assistent)
Mailadres: medezeggenschapsraad@obsdewereld.eu

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Partners Primair Onderwijs (PPO) de Link is een samenwerkingsverband van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. PPO de Link kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de tien scholen van dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd.
OBS de Wereld vaardigt twee leden van de MR af naar de GMR; één lid van de oudergeleding en één van de personeels-geleding.

De GMR-leden van onze school zijn: 
Sander Heetebrij, vader van Daan (groep 8). 
Rozlyn Zaaijer (groep 5/6)