HVO

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 krijgen wekelijks het vak Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Bij de HVO-lessen denken de leerlingen na over: wat voel ik, wat denk ik, wat vind ik en wat wil ik? De leerlingen leren ook te luisteren naar wat de andere leerlingen voelen, denken, vinden en willen. De leerlingen leren dat iedereen verschillend voelt en denkt en dat dat ook mag. HVO bereidt kinderen voor op de maatschappij en wat ze in de maatschappij tegen zullen komen.
De lesthema's worden afgeleid van de actualiteit en datgene wat kinderen bezig houdt, zoals vriendschap, pesten, wel of niet geloven, vooroordelen, de toekomst, bang zijn, dieren, wat is goed en slecht?, geluk, kinderrechten, sociale media en grote en kleine levensvragen.