Visie

“Een School voor Wereldkinderen!”

OBS de Wereld is een internationaal georiënteerde school. Onze school heeft leerlingen uit meer dan 25 verschillende landen. Dit internationale karakter willen wij tot uiting laten komen in de dagelijkse gang van zaken. Onze schoolpopulatie bestaat uit leerlingen van verschillende achtergronden met hun eigen cultuur en religie. Leerlingen uit verschillende culturen leren elkaars achtergronden kennen en begrijpen. We streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor de ander en voor het andere centraal staat.