Tussen- en naschoolse opvang

Overblijven
Wij werken op OBS de Wereld met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen tijdens de lunchpauze op school blijven. De leerlingen hebben een kwartier de tijd voor hun lunch en spelen daarvoor of erna een half uur buiten. Op dinsdag wordt er voor de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 en de schakelklassen een warme lunch verzorgd. De lunch is altijd gezond en vegetarisch en alle leerlingen doen mee. 
Tijdens het buiten spelen hebben we vaste vrijwilligers en eigen personeel om toezicht te houden en leerlingen te helpen tijdens het buiten spelen.
 

Buitenschoolse opvang
Kinderopvang Wageningen is een organisatie in Wageningen die de naschoolse opvang regelt voor veel scholen. De kinderen worden na schooltijd opgevangen door een medewerker van de kinderopvang. Ze hebben een ruimte in onze dependance waar de kinderen kunnen verblijven. Wilt u BSO aanvragen? Klik dan op het logo om doorgestuurd te worden naar de website van de organisatie.