Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De school organiseert veel activiteiten / feesten en vieringen voor de leerlingen van de school. Daarvoor vragen wij een vrijwillige activiteitenbijdrage van € 20, - per kind. Dit bedrag wordt gedurende het schooljaar besteed aan: Een sinterklaascadeau, een paasontbijt, de kerstviering, een ijsje aan het einde van het schooljaar, etc. Ook kosten voor een viering van de Kinderboekenweek, Vader- en Moederdag, zijn zaken die betaald worden uit de ouderbijdrage/activiteitenbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen wij deze niet realiseren. 
Wij vragen ook € 30 per leerling voor het schoolreisje. Het is voor de ontwikkeling van een kind van groot belang om samen met zijn/haar groep activiteiten te delen en te vieren. Dit vergroot de sociale en emotionele binding tussen de kinderen en de leerkrachten. Zo gaat uw kind met nog meer plezier naar school.