Focuspunten

Dit schooljaar werken wij aan;

 

Eigenaarschap van leerlingen en kindgesprekken.

We proberen onze leerlingen op deze manier nog beter te begrijpen en ze te betrekken bij hun leerproces, Zij hebben zelf ook inspraak in de leerdoelen, zodat ze gemotiveerd aan de slag gaan.
 

Planmatig werken

Gestructureerd gaat het team aan de slag met toetsresultaten en leerdoelen van leerlingen uit hun klas. Dit doen we om de groep nog beter in beeld te krijgen en te kunnen anticiperen op wat de leerlingen nodig hebben.
 

Taalontwikkeling

Met name het begrijpend luisteren, begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling willen wij optimaliseren. Wij worden hierbij ondersteund door Sardes, een schoolbegeleidingsdienst. 
 

Rekenen

We zijn vorig schooljaar gestart met een nieuwe methode voor de groepen 3 t/m 8: Pluspunt 4. Om deze methode goed in te zetten volgen wij trainingen, zodat we de methode optimaal in kunnen zetten.
Bij de kleuters werken we sinds vorig jaar met de rekenmethode Sem Som.